FENIX
FENIX
Mikołaj MM.jpg
Mikołaj MM.jpg
Tybet.jpg
Tybet.jpg

Wolność

Zniewolenie obejmuje wiele aspektów naszego życia.. niestety mało kiedy sobie to

uświadamiamy..

Za pomoca moich graf-i-k staram się pokazywać niebezpieczenstwa i zakłamanie dualnego świata,

który nas otacza.